Architektura przestrzeni prywatnych

Architektura przestrzeni prywatnych

Architektura przestrzeni prywatnych

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Architektura przestrzeni prywatnych

Architektura przestrzeni prywatnych

Tadeusz Pietrzkiewicz, Tomasz Zmyślony (autorzy monografii)
Paweł Świderski (projekt graficzny i skład)

2016

 

Architektura przestrzeni prywatnych dotyczy miejsc dla człowieka najwrażliwszych i chyba najważniejszych. One na co dzień towarzyszą naszemu byciu, istnieniu. Są to domy, mieszkania, w których się stajemy – ziszczamy. Ustanawiamy siebie, swój światopogląd, budując podstawowe i fundamentalne relacje zachodzące pomiędzy nami, a najbliższym otoczeniem. Relacje te tworzą się na bazie wyzwalania elementarnych uczuć: miłości, empatii, wyrozumiałości. W miejscach tych uzyskujemy umiejętność podejmowania wspólnych inicjatyw oraz dzielenia się ograniczonym gabarytowo obszarem rozpoznając jego prywatną strefę i tę wspólną dla wszystkich domowników. Zrozumienie wspomnianych tu relacji stanie się podstawą uzyskania zdolności do podjęcia interakcji z kolejnymi, coraz to szerszymi kręgami społeczeństwa oraz towarzyszącymi im miejscami, zjawiskami i zdarzeniami. Stąd płynie wniosek, że mimo wszelkich zmian cywilizacyjnych miejsca zamieszkiwania ciągle wywierają na nas wpływ, który jest nie do przecenienia.