Absolwent. Po akademii – płynne tożsamości

Absolwent. Po akademii - płynne tożsamości

Absolwent. Po akademii - płynne tożsamości

Absolwent. Po akademii – płynne tożsamości

Absolwent. Po akademii – płynne tożsamości

Katalog towarzyszy wystawie ABSOLWENT. Po Akademii – płynne tożsamości | 9.05 – 30.06.2015
w ramach obchodów 70-lecia ASP w Gdańsku w Instytucie Sztuki Wyspa.

 

Daniel Cybulski, Monika Filipek, Sylwia Galon, Martyna Jastrzębska, Ewa Juszkiewicz, Julia Kul, Julia Kurek, Michał Łagowski, Piotr Makowski, Honorata Martin, Magdalena Mellin, Agata Nowosielska, Krzysztof Nowicki, Justyna Orłowska, Mateusz Pęk, Jakub Pieleszek, Katarzyna Podpora, Maciej Salamon, Przemysław Trześniak, Mariusz Waras, Marcin Zawicki

Wystawa "Absolwent. Po Akademii – płynne tożsamości" jest drugą próbą zestawienia aktywności i postaw artystycznych absolwentów Gdańskiej ASP. Pierwsza edycja miała miejsce w 2005 roku z okazji 60-lecia uczelni. Prezentacja obejmuje w większości przypadków artystów nie związanych z uczelnią po uzyskaniu dyplomu a tworzących bogate zróżnicowane środowisko od Modelarni, Instytutu Sztuki Wyspa poprzez CSW Łaźnię, Gdańską Galerię Miejską do Instytutu Kultury Miejskiej i Kolonii Artystów.

Grzegorz Klaman

 

prof. Grzegorz Klaman (Kurator)
Koordynacja projektu: Adam Mandziejewski, Agnieszka Matuszczyk

Adam Mandziejewski (Redakcja)

Teksty: prof. Grzegorz Klaman, Adam Mandziejewski

Adam Mandziejewski (Korekta)

Zdjęcia: Artyści, Michał Szlaga

Anita Witkowska (Projekt graficzny)

2015