Wydział Malarstwa 2016

Wydział Malarstwa 2016

Wydział Malarstwa 2016

Wydział: Malarstwo

Wydział Malarstwa 2016

Wydział Malarstwa

 

dr Przemysław Łopaciński (Redakcja i korekta)
Mateusz Pęk (Projekt graficzny i skład)

Materiały fotograficzne: archiwum ASP, materiały własne absolwentów.

Na okładce: Marcin Zawicki, olej na płótnie, 120 x 120 cm, 2015

2016