Wydział Grafiki

Wydział Grafiki

Wydział Grafiki

Wydział: Grafika

Wydział Grafiki

Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

prof. Janusz Akermann (Opieka merytoryczna)
prof. Jerzy Krechowicz (Projekt okładki wg fotografii Eadwearda Muybridge’a)
Anita Wasik (Projekt graficzny i typograficzny)
Anita Wasik (Skład)
Anna Korejwo (Redakcja i korekta)
Jacek Zdybel (Udostępnienie zdjęć do katalogu)

2008