Włodek Witek
Podróże w czasie / Travels in time

Włodek Witek  Podróże w czasie / Travels in time

Włodek Witek ; Podróże w czasie / Travels in time

Włodek Witek
Podróże w czasie / Travels in time

Wystawa Podróże w czasie to międzynarodowy projekt przygotowany przez Zespół Biblioteki ASP w Gdańsku we współpracy z Włodkiem Witkiem i gronem osób zaprzyjaźnionych z Artystą. Projekt opowiada o technikach szlachetnych w fotografii, które wykorzystywane w XIX w. po dziś fascynują i są przedmiotem artystycznej działalności Włodka Witka. W 1863 r. gdański fotograf Rudolf Kuhn zrobił z okna ówczesnego Arsenału (obecnie Biblioteki ASP w Gdańsku) zdjęcie ulicy Piwnej (Jopengasse). W 2017 r. Włodek Witek stworzył własną wersję tego widoku inspirowaną fotografią Kuhna. Projekt „Podróże w czasie” odwołuje się nie tylko do pierwszych technik fotograficznych, ale także pokazuje wyjątkowe miejsca na Ziemi, w których Włodek Witek dokonał artystycznych zapisów przy użyciu XIX-wiecznego aparatu. Podążając śladami Artysty konkretyzowanymi w formie wykładu, wystawy i katalogu,  zapraszamy Państwa do odbycia Podróży w czasie wraz z Włodkiem Witkiem.

The exhibition Travels in Time is an international project organized by the Library of The Academy of Fine Arts in Gdansk in cooperation with Wlodek Witek and the Artist’s friends. It deals with alternative photographic processes which, since their first use in the 19th Century still captivate and have become tools of artistic expression for Wlodek Witek. In 1863 the local photographer Rudolf Kuhn created a photograph with a view of Piwna Street (Jopengasse) seen from a window of the Great Armoury, now in the Library of the Academy of Fine Arts in Gdansk. Inspired by this image Wlodek Witek made his own interpretation of that picture in 2017. Travels in Time refers not only to early photographic techniques but also to unique places in the World, places where the Artist, using an antique wooden camera, visited and composed his artistic creations. We invite you to join in and follow in the Artist’s footsteps through the talk, the exhibition and the catalogue.

 

Katalog wystawy |  Exhibition catalog

Włodek Witek – Podróże w czasie / Travels in Time

 

Wystawa  | Exhibition

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria „Kultura ma wiele twarzy” | Academy of Fine Arts in Gdańsk, Gallery “Culture has many faces”

8–22.11.2018 | November 8–22, 2018

 

Kuratorzy | Curators

Kurator główny | main curator

Anna Polańska

Kurator gościnny | guest curator

Włodek Witek 

Kurator pomocniczy | assistant curator

Mariusz Wrona

 

Redakcja | Editorial staff

Anna Polańska (redaktor prowadzący | editor in charge)

Monika Scharmach

Mariusz Wrona

 

Teksty |  Texts by

Ireneusz Dunajski

Anna Polańska

Claudio Santambrogio

Roger Watson

Hans Thøger Winther

Tłumaczenia |  Translations

Katarina Glebowicz Witek

Katarzyna Jopek

Tadeusz Wojciech Lange

Włodek Witek

Korekta tłumaczeń |  Proofreading translations

Anna Polańska

Monika Scharmach

Fionnbharr Ó Súilleabháin

Włodek Witek

Mariusz Wrona

 

Koncepcja wizualna, projekt graficzny i skład | Key Visual, graphic design and typesetting

workshop91 | Zuzanna Zamorska, Mikołaj Sałek

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być przetwarzana bez zgody autorów i wydawcy | All rights reserved. No part of the publication may be processed without the consent of the authors and publisher

 

2018