Sławomir Witkowski
Patogen

Sławomir Witkowski  Patogen

Sławomir Witkowski, Patogen

Wydział: Grafika

Sławomir Witkowski
Patogen

Wystawa
Sławomir Witkowski, Patogen. Malarstwo, grafika, rysunek

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
Galeria Extravagance
41-211 Sosnowiec, Zamkowa 2
www.zameksielecki.pl

Dyrektor | Jolanta Skorus
Kurator wystawy | Adriana Zimnowoda


Publikacja
Wybór prac + Projekt graficzny
Janusz Górski
Redakcja + Korekta
Elżbieta Pałasz

Na okładce | Espy La Copa, akryl + hdf, 125 x 88, 2020, fragment

© obrazy Sławomir Witkowski, 2021
© tekst Janusz Górski, 2021
© Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 2021

ISBN 978-83-64219-63-4
ISBN 978-83-66271-70-8