Sławomir Witkowski
PANGEA – wyznanie wyobraźni

Sławomir Witkowski  PANGEA - wyznanie wyobraźni

Sławomir Witkowski; PANGEA - wyznanie wyobraźni

Wydział: Grafika

Sławomir Witkowski
PANGEA – wyznanie wyobraźni

PANGEA – wyznanie wyobraźni / Pangaea – the profession of the imagination

 

To opowieść o bardzo dawnych czasach, świat był wtedy całością. Jedni nazwali go Rajem, inni Pangeą. Nie jest to historia linearna z początkiem i końcem. To raczej zapis pojedynczych scen z fascynującej zapomnianej legendy o początkach naszego istnienia.

 

 

Wydawnictwo PANGEA – wyznanie wyobraźni jest I tomem serii Sławomir Witkowski – twórczość. Do chwili obecnej wydano / The publication  “Pangaea – the profession of the imagination” is the 1rd volume of the series Sławomir Witkowski – twórczość. To date the following books appeared:

 

SZABLON – lata 80. i 90. XX wieku / Template – the 1980s and the 1990s | 2015 – Przejdź

FRAGMENTY / fragments | 2019 – Przejdź

 

 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie rysunków i malarstwa Sławomira Witkowskiego Pangea – wyznanie wyobraźni w Nadbałtyckim Centrum Kultury, kwiecień 2015

 

Redakcja | Editor

Sławomir Witkowski

 

Copyright © by Sławomir Witkowski

English translation © Tadeusz Z. Wolański

 

2015