Rocznik Wydziału Grafiki 5/6. 2013/2014

Rocznik Wydziału Grafiki 5/6. 2013/2014

Rocznik Wydziału Grafiki 5/6. 2013/2014

Wydział: Grafika

Rocznik Wydziału Grafiki 5/6. 2013/2014

Rocznik Wydziału Grafiki 5/6. 2013/2014

 

prof. Sławomir Witkowski (Redaktor naukowy)
prof. Sławomir Witkowski (Opieka merytoryczna)

Opieka artystyczna
prof. Sławomir Witkowski, mgr Adam Świerżewski

Barbara Bugalska (Projekt graficzny, typograficzny i skład)
Hanna Negowska (Redakcja i korekta)

2015