Rocznik 2011/2012, Wydział Grafiki

Rocznik 2011/2012, Wydział Grafiki

Rocznik 2011/2012, Wydział Grafiki

Wydział: Grafika

Rocznik 2011/2012, Wydział Grafiki

Rocznik 2011/2012

Rocznik ten jest zarówno rodzajem monografii wydziału jak również jest kolejnym naszym sprawozdaniem z działalności organizacyjnej, która jest bardzo mało widoczna lub toczy się w pracownianym rytmie wykonywania zadań okresowych...