Rocznik 2009/2010, Wydział Grafiki

Rocznik 2009/2010, Wydział Grafiki

Rocznik 2009/2010, Wydział Grafiki

Wydział: Grafika

Rocznik 2009/2010, Wydział Grafiki

Rocznik 2009/2010, Wydział Grafiki

 

Opieka merytoryczna
Janusz Akermann, Sfawomir Witkowski

Stawomir Witkowski (Projekt graficzny,typograficzny i skład)

Hanna Negowska (Redakcja i korekta)

2011