Profesor Edmund Homa

Profesor Edmund Homa

Profesor Edmund Homa

Profesor Edmund Homa

Profesor Edmund Homa

 

Istotą rzeczy w procesie projektowania jest to, aby panować i kontrolować powstawanie koncepcji, przekształcającej się stopniowo, metodą kolejnych przybliżeń, do coraz bardziej realnej postaci przedmiotu.

Edmund Homa

 

Redakcja i korekta:
Halina Kościukiewicz, Hubert Bilewicz

Jacek Miler (Projekt: katalog i przygotowanie do druku)

Zdjęcia w katalogu:
archiwum ASP w Gdańsku
archiwum prof. E. Homy

2011