Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019.

ASP w Gdańsku | Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Termin wystawy: 3 sierpnia – 8 września 2019
Wernisaż: 2 sierpnia 2019

 

Opieka organizacyjna, promocja
Halina Malijewska, Marzena Świniarska, Anna Tanaev

Komisarz wystawy i autor aranżacji
dr hab. Przemysław Łopaciński

Asystenci komisarza wystawy
dr Filip Ignatowicz, dr Adriana Majdzińska, Magdalena Pela, Jakub Zając

Koordynator transportów
Patrycja Ossolińska

 

Iwona Makówka (Korekta)
Katarzyna Jopek (Tłumaczenie na angielski)

Projekty graficzne
katalog i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Pozostałe projekty
Piotr Paluch, Stefan Stefaniszyn

Zdjęcia w katalogu
str. 6-7, 8-9: Renata Dąbrowska; str. 10-11: Dawid Linkowski; str. 12-13: Magdalena Małyjasiak; str. 13-14: Halina Malijewska; str. 16-17, 76-77: Bartosz Żukowski
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac

 

2019