Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018.

ASP w Gdańsku | Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Termin wystawy: 4 sierpnia – 9 września 2018
Wernisaż: 3 sierpnia 2018

 

Opieka organizacyjna, promocja
Anna Tanaev, Marzena Świniarska

Komisarz wystawy i autor aranżacji
dr hab. Przemysław Łopaciński

Asystenci komisarza wystawy
Filip Ignatowicz, dr Sylwia Jakubowska-Szycik, Magdalena Pela, Jakub Zając

Koordynatorzy wystawy
Agata Kruszczyńska, Stefan Stefaniszyn

 

Iwona Makówka (Korekta)
Katarzyna Jopek (Tłumaczenie na angielski)

Projekty graficzne
logotyp, katalog, zaproszenie i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Pozostałe projekty
Piotr Paluch, Stefan Stefaniszyn

Zdjęcia w katalogu
str. 12-13, 24, 76-77 i 78: Bartosz Żukowski
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac

 

2018