Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017.

ASP w Gdańsku/ Zbrojownia Sztuki w Gdańsku / 28.07-27.08.2017

 

Opieka organizacyjna, promocja
Anna Tanaev, Agnieszka Drączkowska, Marzena Świniarska

Halina Malijewska (Korekta)
Piotr Kubacki (Tłumaczenie na angielski)

Projekty graficzne
logo, katalog, zaproszenie i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Pozostałe projekty
Mikołaj Sałek, Stefan Stefaniszyn

Zdjęcia w katalogu
str. 74-75: Bartosz Żukowski
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac

2017