Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2017.

ASP w Gdańsku/ Zbrojownia Sztuki w Gdańsku / 28.07-27.08.2017

 

Opieka organizacyjna, promocja
Anna Tanaev, Agnieszka Drączkowska, Marzena Świniarska

Halina Malijewska (Korekta)
Piotr Kubacki (Tłumaczenie na angielski)

Projekty graficzne
logo, katalog, zaproszenie i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Pozostałe projekty
Mikołaj Sałek, Stefan Stefaniszyn

Zdjęcia w katalogu
str. 74-75: Bartosz Żukowski
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac

2017