Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015.

Termin wystawy: 17 lipca – 23 sierpnia 2015

 

Marek Kraska (Koordynacja materiałów katalogowych)

Katarzyna Kreft (Korekta)

Koordynator wystawy i autor aranżacji
prof. Aleksander Widyński

Zespół w składzie
dr Małgorzata Wiśniewska, mgr Marcin Plichta, mgr Jakub Zając, mgr Karol Lewalski, dr Arkadiusz Sylwestrowicz, dr Sławomir Lipnicki

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na jęz. angielski)

Zdjęcia w katalogu
s. 87: Bartosz Żukowski,
pozostałe dostarczone przez autorów

2015