Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015.

Termin wystawy: 17 lipca – 23 sierpnia 2015

 

Marek Kraska (Koordynacja materiałów katalogowych)

Katarzyna Kreft (Korekta)

Koordynator wystawy i autor aranżacji
prof. Aleksander Widyński

Zespół w składzie
dr Małgorzata Wiśniewska, mgr Marcin Plichta, mgr Jakub Zając, mgr Karol Lewalski, dr Arkadiusz Sylwestrowicz, dr Sławomir Lipnicki

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na jęz. angielski)

Zdjęcia w katalogu
s. 87: Bartosz Żukowski,
pozostałe dostarczone przez autorów

2015