Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014.

Termin wystawy: 18 lipca – 10 sierpnia 2014

 

Marek Kraska (Koordynacja materiałów katalogowych)

Wiktoria Bieżuńska (Korekta)

Koordynator wystawy i autor aranżacji
prof. Aleksander Widyński

Zespół w składzie
dr Tomasz Sobisz, mgr Marcin Plichta, dr Anna Reinert, dr Akradiusz Sylwestrowicz, dr Anita Wasik, mgr Maciej Bychowski

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na angielski)

Zdjęcia w katalogu
dokumentacja edycji 2013: Michał Rumas
dokumentacja dyplomu Małgorzaty Kalinowskiej: Bartosz Żukowski
Pozostałe: materiały własne autorów prac

2014