Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013.

Termin wystawy: 19 lipca – 11 sierpnia 2013

 

Opieka administracyjna, organizacyjna i korekta
mgr Jarosław Wasielewski

Koordynator wystawy i autor aranżacji
dr hab. Aleksander Widyński, prof. ASP

Zespół w składzie
dr Aleksandra Jadczuk, dr Dariusz Sitek, dr Marek Wrzesiński, mgr Aleksandra Prusinowska, mgr Dominik Włodarek.

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne, i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na język angielski)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2013