Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012.

Termin wystawy: od 20 lipca do 15 sierpnia 2012r.

 

Opieka administracyjna i organizacyjna
Anna Maciąga, Magdalena Godlewska

prof. Roman Gajewski (Koordynator wystawy i autor aranżacji)

Zespół w składzie
dr Przemysław Łopaciński, as. Jakub Pieleszek, dr Magdalena Hanysz-Stefańska, as. Anita Wasik, dr Ada Majdzińska, dr Dariusz Sitek.

Projekt graficzny
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
prof. nadzw. Jacek Miler

Anna Maciąga (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2012