Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012.

Termin wystawy: od 20 lipca do 15 sierpnia 2012r.

 

Opieka administracyjna i organizacyjna
Anna Maciąga, Magdalena Godlewska

prof. Roman Gajewski (Koordynator wystawy i autor aranżacji)

Zespół w składzie
dr Przemysław Łopaciński, as. Jakub Pieleszek, dr Magdalena Hanysz-Stefańska, as. Anita Wasik, dr Ada Majdzińska, dr Dariusz Sitek.

Projekt graficzny
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
prof. nadzw. Jacek Miler

Anna Maciąga (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2012