Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011.

Termin wystawy: od 22 lipca do 18 sierpnia 2011r.

 

Magdalena Godlewska (Koordynator wystawy)

Aranżacja wystawy
prof. Roman Gajewski, dr Magdalena Hanysz-Stefańska, dr Przemysław Łopaciński, mgr Ada Majdzińska

Projekt graficzny
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
Jacek Miler prof. ASP

Magdalena Godlewska (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2011