Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010.

Termin wystawy: od 22 lipca do 23 sierpnia 2010 r.

 

Monika Weber (Koordynator wystawy)

Aranżacja wystawy
prof. Roman Gajewski, dr Przemysław Łopaciński i dr Marek Targoński

Projekty graficzne
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
prof. Jacek Miler

Monika Weber (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2010