Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2010.

Termin wystawy: od 22 lipca do 23 sierpnia 2010 r.

 

Monika Weber (Koordynator wystawy)

Aranżacja wystawy
prof. Roman Gajewski, dr Przemysław Łopaciński i dr Marek Targoński

Projekty graficzne
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
prof. Jacek Miler

Monika Weber (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2010