Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2009

 

Zbigniew Gorlak (Korekta)

Projekty graficzne
logo, katalog, przygotowanie do druku
Jacek Miler, prof. ASP

Zdjęcia w katalogu
Fotografie dostarczone przez autorów prac
Jacek Miler, prof. ASP

2009