Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2019

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2019

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2019

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2019

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2019 Young Painters in Gdańsk 2019 Graduates

 

Samira Arrami | Monika Bielińska | Daria Bilska
Katarzyna Cur | Natalia Dobkowska | Elżbieta Golińska
Marta Horch | Sofia Jackiewicz | Katarzyna Jurga
Marta Lipiec-Bortkiewicz | Martyna Lorbiecka | Agata
Michalewicz | Michalina Niebrzydowska | Filip Popławski
Weronika Stańczak | Bogna Storma | Tyrkin Władysław

 

Niniejszy katalog zawiera prace dyplomowe siedemnastu młodych artystów, którzy w 2019 roku ukończyli studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Kolejna już edycja tej publikacji ma na celu prezentację i promocję nie tylko Wydziału Malarstwa, lecz przede wszystkim młodych twórców, którzy wyposażeni w niezbędną wiedzę i zdolności do samodzielnego wykonywania zawodu artysty, opuścili mury uczelni.


Redakcja | Edited by
dr Daniel Cybulski, dr Mateusz Pęk

Tłumaczenia | Translated by
Piotr Andrzejewski

Korekta | Proofreading by
Iwona Ziętkiewicz

Projekt graficzny i skład | Design and typesetting by
dr Mateusz Pęk

Fotografie | Photographs by
Bartosz Żukowski i archiwum artystów

Wydawca | Published by
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa
The Academy of Fine Arts in Gdańsk | Faculty of Painting

Dziekan | Dean | dr hab. Jacek Kornacki
e–mail: jacek.kornacki@asp.gda.pl
Prodziekan ds. studenckich | Vice-Dean for Student Affairs | dr hab. Aleksandra Jadczuk
e-mail: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl
Prodziekan ds. artystycznych i naukowych | Vice-Dean for Art and Research | dr hab. Marek Wrzesiński
e-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.

Gdańsk 2021