Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2018

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2018

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2018

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2018

Młode Malarstwo w Gdańsku
Dyplomy 2018

 

Michał Brzostek | Michał Ciekot | Żaneta Dziadosz | Paulina Galińska
Przemysław Garczyński | Kornel Kowalski | Marta Krasowska | Aneta Kublik
Michał Laskowski | Łukasz Ławrynowicz | Weronika Michalska | Mateusz
Ostrycharczyk | Karolina Pielak | Monika Reut | Magdalena Sadłowska
Marina Savlovskaya | Katarzyna Świerzewska | Paulina Tusk
Barbara Waszczeniuk | Maciej Wichnowski

 

dr Daniel Cybulski, Mateusz Pęk (Redakcja)
Piotr Andrzejewski (Tłumaczenia)
Iwona Ziętkiewicz (Korekta)
Mateusz Pęk (Projekt graficzny i skład)
Bartosz Żukowski i archiwum artystów (Fotografie)

Kuratorzy cyklu wystaw „Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2018”: dr Daniel Cybulski, dr Andrzej Karmasz