Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2014

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku
Dyplomy 2014

Karolina Bracławiec|Malwina Chróścińska | Aleksandra Fronc
Michalina Gniazdowska | Aneta Gruszczyk | Maria Iciak | Filip Ignatowicz
Małgorzata Kalinowska | Arkadiusz Rafflewski | Katarzyna Rzepka
Noemi Staniszewska | Maria Szachnowska | Marcin Szuszkiewicz
Ewelina Winnicka | Robert Włodarski | Maja Zaleska

 

Redakcja katalogu:
Krzysztof Polkowski, Marek Wrzesiński, Iwona Ziętkiewicz

Krzysztof Jasiński (Tłumaczenia)
Iwona Ziętkiewicz (Korekta)
Mariusz Waras (Projekt graficzny i skład)
Bartosz Żukowski i archiwum artystów (Fotografie)

2014