Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2010

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2010

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2010

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2010

Młode Malarstwo w Gdańsku
Dyplomy 2010

 

Zofia Błażko
Joanna Budzyńska
Ada Dobrzelecka
Justyna Dziechciarska
Katarzyna Łygońska
Aleksandra Prusinowska
Adam Przybysz
Bogumił Roszak
Karolina Schiffers
Eliza Straczycka
Marcin Zawicki