Miet – Mieczysław Olszewski

Miet - Mieczysław Olszewski

Miet - Mieczysław Olszewski

Wydział: Malarstwo

Miet – Mieczysław Olszewski

Miet – Mieczysław Olszewski

dr hab. Anna Królikiewicz (Redakcja naukowa)

Iwona Ziętkiewicz (Redakcja tekstów i korekta)

Bartłomiej Łuniewicz (Tłumaczenie)

Jacek Zdybel (Projekt graficzny, skład)

 

Fotografie: archiwum artysty

Stefan Figlarowicz, Jerzy Hajdul, Katarzyna Lindenau, Włodzimierz Łajming, Anna Okońska-Węsiora, Iwo Olszewski, Mieto Olszewski, Dariusz Syrkowski, Madlen Szymalska, Andrzej Śramkiewicz, Andrzej Świetlik, Maria Targońska, Janusz Walenkiewicz, Witold Węgrzyn, Maja Zalewska, Jacek Zdybel

2015