Grażyna Kręczkowska
Malarstwo / Painting

Grażyna Kręczkowska  Malarstwo / Painting

Grażyna Kręczkowska; Malarstwo / Painting

Grażyna Kręczkowska
Malarstwo / Painting

Grażyna Kręczkowska – Malarstwo

Wystawa
10-21.05.2021 r.
Miejsce
Galeria ASP, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

 

Grażyna Kręczkowska

„Malując uruchamiam proces, którego rezultatów nie jestem w stanie przewidzieć. Uczestniczę w nim, określam i kontroluję warunki, w jakich się odbywa, ale po pewnym czasie pracy obraz zaczyna żyć swoim autonomicznym rytmem, nabiera własnej dynamiki. Jego elementy niejako szukają swych kształtów, koloru, są otwarte na nieskończoność kombinacji, przetworzeń, na wielość rozstrzygnięć ich wzajemnych relacji, na ich stawanie się lub zanikanie w bezforemność. Taki akt tworzenia mógłby trwać bez końca, zawsze można by szukać dalej, inaczej; pozwolić na nieustające zmiany, na rozmaitość wariacji barw i form, na ciągłe niezdecydowanie, płynność, na przechodzenie z jednego stanu w drugi. Wybrane kompozycje tych niedookreślonych elementów tworzą obrazy otwarte na wiele interpretacji, zależnych od wyobraźni, sposobu postrzegania świata przez poszczególnego odbiorcę.”


Redakcja | Edition
Bogna Łakomska
Grażyna Kręczkowska

Korekta i Redakcja Tekstów | Proofreading and Editing of Texts
Marta Elas

Przekład | Translation
Bogna Łakomska
English Proofreading
Steve Jones

Zdjęcia | Photography
Jacek Zdybel, Michał Wirtel, Daria Szczygieł, Leszek Krutulski, Grzegorz Radecki, Joanna Sówka-Sowińska

Projekt Graficzny i skład | Graphic Design and typesetting
Edyta Majewska-Rosińska

Wydawca | Publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdańsk

Dofinansowano z subwencji dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na działalność badawczą

ISBN: 978-83-66271-66-1

Gdańsk 2021