Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru

Gdańsk - Warszawa. Wspólne historie - kryterium koloru

Gdańsk - Warszawa. Wspólne historie - kryterium koloru

Wydział: Malarstwo

Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru

Niniejsza publikacja towarzyszy wystawie Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru zrealizowanej w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2019 roku.

Kuratorzy wystawy
Jarosław Bauć, Arkadiusz Karapuda


Redakcja naukowa
prof. Jarosław Bauć, dr hab. Arkadiusz Karapuda

Redakcja językowa i korekta
Katarzyna Olesińska

Projekt graficzny, skład i łamanie
Paweł Stasiewicz

Fotografie
s. 18, 19, 21, 22, 23 – ze zbiorów Muzeum aASP w Warszawie
s. 20 – Antonina Garnuszewska (dzięki uprzejmości Muzeum ASP w Warszawie)
s. 25, 29, 51 – Bartosz Żukowski
s. 26, 27, 30, 31 – ze zbiorów ASP w Gdańsku
s. 46, 62 – Marek Szymański
s. 64, 65, 103-105 – Adam Gut
s. 83, 84 – dzięki uprzejmości Galerii Zderzak
s. 85 – Agata i Erazm Ciołkowie (dzięki uprzejmości Galerii aTAK)
s. 74 – Mariusz Filipowicz
s. 102 – Marek Sapetto
Pozostałe fotografie pochodzą z archiwów autorów

Wydawcy
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | © Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Autorzy, 2019
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | © Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i Autorzy, 2019

Zrealizowano w ramach dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2018 / zadanie badawcze nr 5.A Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru; a także ze środków przeznaczonych na działalność badawczą i artystyczną Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie w roku 2019 / zadanie badawcze nr 5.A Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru.

Zrealizowano ze środków przeznaczonych na działalność badawczą i artystyczną Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w roku 2019 / zadania badawcze nr 15/WM/DS/2018, 84/WM/BN/2019 Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru.

ISBN 978-83-65366-97-9
(Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
ISBN 978-83-66098-24-4
(Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

2019