Fête Funèbre

Fête Funèbre

Fête Funèbre

Wydział: Malarstwo

Fête Funèbre

FÊTE FUNÈBRE

28.10—27.11.2016

 

Pomysłodawcami prezentowanej w Zbrojowni Sztuki wystawy są artyści z wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Teresa Miszkin i Zbigniew Gorlak. Podczas wstępnych rozmów o kształcie wystawy obecny był nieżyjący już malarz, poeta, historyk i krytyk sztuki Jerzy Kamrowski. Artysta swoje refleksje na temat nieuchronności przemijania i śmierci pozostawił w tekście Fête funèbre, który stał się poetyckim i filozoficznym manifestem, punktem wyjścia w budowaniu koncepcji wystawy.

Na wystawie zaprezentowali swoje prace artyści związani Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz innymi uczelniami artystycznymi w Polsce, tworzący w kraju i za granicą: Andrzej Awsiej i Jolanta Kabala (praca dedykowana prof. Witosławowi Czerwonce), Zbigniew Bajek, Beata Ewa Białecka, Mariusz Białecki, Witosław Czerwonka, Krzysztof Gliszczyński, Zbigniew Gorlak, Katarzyna Józefowicz, Anna Królikiewicz, Jerzy Kamrowski, Jacek Kornacki, Lech Majewski, Janusz Marciniak, Teresa Miszkin, Jacek Rykała, Marek Wrzesiński oraz Jacek Zdybel. Poprzez pryzmat własnych doświadczeń w różny sposób odnoszą się oni do tematu przemijania – wskazują na nieuchronność upływu czasu, destrukcję i zmianę ludzkiego ciała, akcentują stratę bliskiej osoby, ale również sięgają w obrazowaniu śmierci po język metafor i symboli. Celem wystawy Fête funèbre jest skonfrontowanie różnych postaw artystycznych i ukazanie, z jak odmiennych perspektyw mogą przedstawiać temat śmierci współcześni twórcy. […]

 

Mariola Balińska

Fragment tekstu "Wstęp do wystawy Fête funèbre"

 

Kuratorzy | Curators

Mariola Balińska (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

dr hab. Jacek Kornacki (Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku)

 

Recenzenci monografii Fete Funebre | Reviewers

prof. zw. Błażej Ostoja-Lniski (ASP w Warszawie)

dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP (ASP w Krakowie)

 

Redakcja naukowa | Edited by

dr hab. Jacek Kornacki

 

Koncepcja artystyczna aranżacji wystawy | Concept of the exhibition’s arrangement

dr hab. Jacek Kornacki

 

Redakcja językowa, korekta, tłumaczenie | Language edition, proof-reading, translation

Katarzyna Jopek

 

Projekt graficzny, skład publikacji | Graphic design, typesetting

Eurydyka Kata

 

Opieka artystyczna nad projektem wydawnictwa | Artistic supervision over the design of the catalogue

dr hab. Adam Kamiński

 

Logo wystawy | Exhibition logo

prof. Jacek Zdybel

 

Fotografie | Photographs

Bartosz Żukowski (s. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 17, 23 – góra, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 51, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 107, 116, 117, 123, 124, 125, 129, 136, 137, 146, 147), Jacek Zdybel (s. 61, 62, 77, 78, 79, 80, 141, 142, 143, 144), Dominik Kulaszewicz (s. 51, 54, 55, 57, 58), Autorzy

 

2016