Edmund Homa

Edmund Homa

Edmund Homa

Edmund Homa

Edmund Homa

Witold Węgrzyn (autor zdjęć do katalogu (poza nielicznymi))
Jacek Miler (opracowanie graficzne)

2005