DYPLOMY 2007

DYPLOMY 2007

DYPLOMY 2007 Wydział Malarstwa i Grafiki - Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

DYPLOMY 2007

DYPLOMY 2007
Wydział Malarstwa i Grafiki – Wydział Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Komitet redakcyjny:
Dziekan Wydziału Malarstwa: prof. Teresa Miszkin
Prodziekan Wydziału Malarstwa: dr hab. Jacek Zdybel
Dziekan Wydziału Rzeźby: prof. Sławoj Ostrowski
Prodziekan Wydziału Rzeźby: dr hab. Mariusz Białecki
Prodziekan Wydziału Grafi ki: prof. Janusz Akermann

Marek Gajdziński (Tłumaczenia)
Jacek Zdybel (Projekt graficzny katalogu)

Fotografie użyte w publikacji pochodzą z:
archiwum Akademii – Anna Okońska–Węsiora,
archiwum twórców
Jacek Zdybel, Adam Kamiński

2007