[Dwu]-Rocznik Wydziału Grafiki 7-8, 2014-2015, 2015-2016

[Dwu]-Rocznik Wydziału Grafiki 7-8, 2014-2015, 2015-2016

[Dwu]-Rocznik Wydziału Grafiki 7-8

Wydział: Grafika

[Dwu]-Rocznik Wydziału Grafiki 7-8, 2014-2015, 2015-2016

[Dwu]-Rocznik Wydziału Grafiki 7-8, 2014-2015, 2015-2016

Sławomir Witkowski (Opieka merytoryczna)
Sławomir Witkowski, Adam Świerżewski (Opieka artystyczna)
Agata Buiko (Projekt graficzny, typograficzny)
Barbara Bugalska (Współpraca projektowa)
Barbara Bugalska, Agata Buiko (Skład)
Hanna Negowska (Redakcja i korekta)

2016