Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Publikacja doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest okazją do publicznej prezentacji nie tylko koncepcji przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich, lecz także idei samych studiów. Kształcenie doktorantów w Uczelni to szczególny autonomiczny obszar formułowania się niezależnych poglądów, wzajemnego rozwoju, wymiany artystycznej i naukowej.

prof. Krzysztof Gliszczyński

Kierownik Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

Kierownik: prof. Krzysztof Gliszczyński

 

Szkoła Doktorska

Dyrektor: prof. Robert Florczak

W latach 2010-16 funkcję Kierownika Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku pełniła prof. Janina Rudnicka

 

Korekta

Teresa Kiejko

 

Projekt i skład

Magdalena Lauk

 

Autorzy zdjęć

Portret: Magdalena Domańska | Obrazy: Dominik Kulaszewicz | s. 15

Portret: Daria Szczygieł | s. 27

Portret: Paulina Tomaszewska | s. 49

 

Wydawca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Gdańsk 2019