Cud

Cud

Cud

Wydział: Malarstwo

Cud

Publikacja jest dokumentacją projektu badawczo-artystycznego pt. cud, który został zrealizowany w latach 2015–17 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy współpracy Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wystawy miały miejsce w Galerii Zona Sztuki Aktualnej w Akademii Sztuki w Szczecinie w 2015 roku i w Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdańsku w 2017 roku.

 

Kurator projektu dr hab. Krzysztof Polkowski

 

Redakcja naukowa

dr hab. Krzysztof Polkowski

Redakcja i korekta

Iwona Ziętkiewicz

Projekt graficzny i skład

dr Anita Wasik

Autorzy zdjęć

Bartosz Żukowski, Janusz Piszczatowski, Magda Małysiak, Anna Szmurło

 

Gdańsk 2017