10 lat Wydziału Grafiki

10 lat Wydziału Grafiki

10 lat Wydziału Grafiki

Wydział: Grafika

10 lat Wydziału Grafiki

10 lat Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku 2007-2017

 

Opieka merytoryczna

prof. Sławomir Witkowski

Opracowanie graficzne

dr Anita Wasik

 

Redakcja i korekta

Hanna Negowska

 

Fotografie

Lucyna Kolendo, Dominika Śnieg, Emilia Wernicka, Bartosz Żukowski, archiwum Wydziału Grafiki, zbiory prywatne artystów

 

Wydawca

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Gdańsk 2020