Sztuka i Dokumentacja |nr 8| 2013

Sztuka i Dokumentacja |nr 8| 2013

Sztuka i Dokumentacja nr 8 | 2013

Sztuka i Dokumentacja |nr 8| 2013

Co w numerze:

XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

BADANIA / RESEARCH

 • Leszek BROGOWSKI, "Marginesy, minima, media, itp. O politycznym znaczeniu sztuki konceptualnej." / "Margins, minima, media etc. The political meaning of conceptual art."
 • Natalia ANDRZEJEWSKA, "Muzeum Józefa Szajny i synteza sztuk: dokumentacja kontekstu wielo-medialnego dzieła sztuki – ochroną jego idei." / "The Museum of Józef Szajna and synthesis of the arts: documentation relating to the context of multi-media works of art – the protection of his ideas."
 • Natalya KOSTIV, "Osobliwości ikonografii w twórczości Juwenaliusza Mokryckiego i Jerzego Nowosielskiego: aspekt filozoficzny i teologiczny." / "Special Features of Iconography in the Artistic Work of Juvenaly Mokrystskyy and Jerzy Nowosielski: Philosophical and Theological Aspects."
  English summaries

VARIA

 • Adam SOBOTA, "Sztuka pod pustym niebem. O książce Bogusława Jasińskiego Sztuka? – Tylko wtedy, kiedy jestem. Szkice o tajemnicy istnienia, twórczości i kulturze czynnej."
 • MagdaLena STRZAŁKOWSKA, ">>... być głupcem dla tego świata<<, czyli Bogusława Jasińskiego filozofia istnienia."
 • Manfred BATOR, "Fotoobrazy i ich znaczenie. O książce Zbigniewa Treppy Myślenie obrazem w fotografii."
 • Roman DZIADKIEWICZ, "Diagramatyka Ensamble. Wprowadzenie."

ARCHIWUM / ARCHIVE

 • Manifest Grupy Konger, styczeń 1984

ESSAYS IN ENGLISH

 • Susan JAROSI, "The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler."
 • Kazimierz PIOTROWSKI, "Hommage a Jan Świdziński"

GALERIA IM. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY

 • Tadeusz Piechura, Maciej Zdanowicz