Sztuka i Dokumentacja |nr 5| 2011

Sztuka i Dokumentacja |nr 5| 2011

Sztuka i Dokumentacja nr 5 | 2011

Sztuka i Dokumentacja |nr 5| 2011

Co w numerze:

CZĘŚĆ 01 / PART 01
BADANIA / RESEARCH

 • Sztuka zdokumentowana. Założenia ogólne / Documented Art. General Assumptions
  red. / edit. by Łukasz GUZEK
  • 01. Grzegorz SZTABIŃSKI, "Dokumentacja a horyzontalny sposób pojmowania twórczości artystycznej." / "Documentation and the Horizontal Way of Understanding Art."
  • 02. Iwona SZMELTER, "Sztuka totalna czy dychotomia? Klasyczna i nowoczesna sztuka w dokumentacji i opiece." / "Total Art or Dichotomy? Classical and Modern Art in the Documentation and Care."
  • 03. Monika JADZIŃSKA, "Po nas choćby potop"? Zachowanie sztuki naszych czasów." / "After us the Deluge?" The Preservation of the Art of our Times."
  • 04. Monika BAKKE, "Biologiczne media i niepokojąca rola dokumentacji." / "Biological Media and the Unsettling Role of Documentation."
  • 05. Weronika DOBROWOLSKA, "Dokumentacja interaktywnych aspektów dzieł sztuki mediów." / "Documentation of an Interactive Aspect of Media Art Works."
  • 06. Bibliografia i lista skrótów / Bibliography & Abbreviations
 • [TŁUMACZENIE] Susan JAROSI, "The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler." / "Wizerunek artysty w sztuce performance: przypadek Rudolfa Schwarzkoglera."
 • Manifest Panorama 1 / Rudolf SCHWARZKOGLER
 • "Konteksty" – Festiwal w Sokołowsku – Założenia ogólne
  • 01. Łukasz GUZEK, "Świdziński jako hydraulik, czyli o uszczelnianiu kontekstu."
  • 02. Anna MARKOWSKA, "Puste znaki a legat Świdzińskiego."
  • 03. Kazimierz PIOTROWSKI, "Jan Świdziński i nieszczęśliwa świadomość [Od unistycznej do kon-testualnej redukcji]."
  • 04. Bogusław JASIŃSKI, "Od kreacji do dokumentacji."
  • 05. Adam SOBOTA, "Identyfikacja i komunikowanie."
  • 06. Andrzej SAJ, "Kontekst chwili – kontekst starości."
  • 07. Grzegorz BORKOWSKI, "Czy sztuce nie jest już potrzebna refleksja o przyszłości?"
  • 08. Bartosz ŁUKASIEWICZ, "O pojęciu "kontekstu."

CZĘŚĆ 02 / PART 02
OTWARTE ARCHIWUM / OPEN ARCHIVE

 • HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO / THE HISTORY OF ARTIST RUN GALLERIES
  Marta PIERZCHAŁA – Galeria U Zofii
 • Andrzej PACZKOWSKI [oprac.] – Galeria Czyszczenie Dywanów

CZĘŚĆ 03 / PART 03
NA BIEŻĄCO / CURRENTLY

WYDARZENIA / EVENTS

 • Karolina JABŁOŃSKA, "Sprzeczność i emocje" w sztuce performance – 13 Festiwal Sztuki Akcji InterAkcje /
 • Łukasz GUZEK, "Global Communication Festival 2011 – Radom"
 • Frantisek KOWOLOWSKI, "Global Communication Festivl 2011 – Brno"
 • Global Communication Festival 2011 – Radom / Plakat
 • DokumentART / Plakat

KSIĄŻKI / BOOKS

 • Karolina JABŁOŃSKA, "Na styku dziedzin efemerycznych – Tytuł roboczy o Andrzeju Mitanie."

CZĘŚĆ 04 / PART 04
ANGIELSKIE STRESZCZENIA / ENGLISH SUMMARIES

 • Documented Art. General Assumptions
  • 01.1. Grzegorz SZTABIŃSKI, "Documentation and the Horizontal Way of Understanding Art."
  • 02.1. Iwona SZMELTER, "Total Art or Dichotomy? Classical and Modern Art in the Documentation and Care."
  • 03.1. Monika JADZIŃSKA< "After Us the Deluge?" The Preservation of the Art of Our Times."
  • 04.1. Monika BAKKE, "Biological Media and the Unsettling Role of Documentation."
  • 05.1. Weronika DOBROWOLSKA, "Documentation of an Interactive Aspect of Media Art Works."

TRANSLATION

 • Susan JAROSI, "The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler."
 • Panorama 1 Manifesto / Rudolf SCHWARZKOGLER