Sztuka i Dokumentacja |nr 24| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 24| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 24| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 24| 2021

75 LAT AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU
75 YEARS OF THE ACADEMY OF FINE ARTS IN GDAŃSK

Co w numerze:

 • Roman NIECZYPOROWSKI, Szkoła z Widokiem na Morze. U Źródeł Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku / A School with a View of the Sea. The Genesis of the Fine Arts Academy in Gdansk
 • Summary

Sekcja 1 / Section 1

HEIDEGGER I SZTUKA / HEIDEGGER AND ART

 • WSTĘP / INTRODUCTION
  Red. / Edit. by Bogusław JASIŃSKI
 • Bogusław JASIŃSKI, Martin Heidegger – Filozof Bytu w Podróży po Sztukę / Martin Heidegger – Philosopher of Being in His Journey to Art
 • Ryszard RÓŻANOWSKI, Przejrzeć Heideggera / Looking Inside Heidegger
 • Agata STRONCIWILK, Para chłopskich butów i nic więcej. Heidegger – Schapiro – Derrida / A Pair of Rough Peasant Shoes, Nothing Else. Heidegger–Schapiro–Derrida
 • Introduction and Summeries

VARIA

 • Michalina SABLIK, Błysk, Tortura i Punk – Rekonstrukcja Performance Tibora Hajasa Wykonanych na Festiwalach w Polsce w 1978 Roku / Flash, Torture and Punk – Reconstruction of Performances by Tibor Hajas at Festivals in Poland in 1978
 • Summary
 • Sylwia HEJNO, Dekada Labiryntu: Kontynuacja Tradycji i Reagowanie na Rzeczywistość / The Labyrinth Decade: Continuing the Tradition and Reacting to Reality
 • Ikonografia / Iconography
 • Summary

ARTStudies

 • Jens HAUSER, Fruitful Misunderstandings: Artistic Research in Art/Science Within the Epistemological Turn
 • Nina CZEGLEDY, Contemporary Art Practice: an Exploration of Alternative Strategies
 • Karin M. HOFER, Avant-Gardes and the Changing Image of the Innovative Subject

DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION

 • Katrin and Felicitas WOELGER, Ghana Dossier
 • Paweł SASIN, Self-portrait with a Mask
 • SZTUKA JAKO GEST PRYWATNY [poster / affiche]

GALERIA

 • GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO.

Dokumenty Artystów 7 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists’ Documents 7 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d’Artistes 7

 • Leszek BROGOWSKI, Edycja 7 – Założenia Programowe / Edition 7 – Program Assumptions / Édition 7 – Hypothèses du Programme
 • Émilie BLANC, Sztuka i Polityka w Perspektywie Czarnych Feminizmów Lat Siedemdziesiątych i Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku / Art and Politics Through the Lens of Black Feminisms in the 1970s and 1980s / Art at Politique au Prisme des Féminismes Noirs dans les Années 1970 et 1980
 • Michelle CLIFF, Object Into Subject: Some Thoughts on the Work of Black Women Artists [reprint]
 • Émilie BLANC, Black Mirror. “You’ve Come a Long Way, Baby” [article in French and Polish]
 • Iconography
 • Summary
 • Ankieta nt. Manifestów / A Questionnaire Regarding Manifestos / Enquête sur les Manifestes