Sztuka i Dokumentacja |nr 21| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 21| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 21| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 21| 2020

Co w numerze:

JĘZYK PERFORMANCE / LANGUAGE OF PERFORMANCE ART

 • Wstęp / Introduction
  Red. / Edit. by Bogusław JASIŃSKI
 • Grzegorz DZIAMSKI, Kilka Uwag o Sztuce Performance / A Few Comments About the Performance Art
 • Bogusław JASIŃSKI, Performance w Perspektywie Estetyki Procesów Twórczych / Performance in the Perspective of Creative Processes of Aesthetics
 • CZY ISTNIEJE JĘZYK PERFORMANCE?
  Odpowiedzi artystów:
  Andrzej DUDEK-DÜRER
  Edward ŁAZIKOWSKI
  Ryszard ŁUGOWSKI
  Ryszard PIEGZA
  Ewa ŚWIDZIŃSKA
  Artur TAJBER
 • Introduction and Summaries

VARIA

 • Grzegorz WYCZYŃSKI, Uwagi na Temat Rozróżnienia Pojęciowego „Film” – „Kino” / Comments on the Concept Distinction "Film" – "Cinema"        
 • Ewelina WEJBERT-WĄSIEWICZ, O Atrakcyjności Kina Ruchomego w Dwudziestym i Dwudziestym Pierwszym Wieku / On the Attractiveness of Traveling Cinema in the Twentieth and Twenty-First Century
 • Marta MIASKOWSKA, Obrazy Rzeczywistości w Kulturze 2.0. Nowa Perspektywa Obserwacji w Twórczości Józefa Robakowskiego / Images of Reality in Culture 2.0. A New Perspective of Observation in the Works of Józef Robakowski
 • Summaries

ART COLLECTIVES and ARTStudies

 • Anka LEŚNIAK, Grupy Artystyczne. Przemiany w Strategiach Grup Artystycznych w Polsce na Wybranych Przykładach / Art Groups. Changes in Strategies of Art Groups in Poland Illustrated by Selected Examples
 • Summary
 • Karin M. HOFER, Avant-Garde Groups and Their Invariant Development-Structures. Example: Die Brücke Group
 • Udo WID, ArtStudies and a Correspondance as Context of Discovery

TERESA FEODOROWNA RIES STUDIES

 • Valerie HABSBURG, The Sulptor Teresa Feodorowna Ries and Her Private Archive
 • Anka LEŚNIAK, Teresa Feodorowna Ries and The Witch

BOOKS

 • Roman NIECZYPOROWSKI, The Jewish Museum in Berlin: On Artur Kamczycki’s Book Daniel Libeskind’s Museum in Berlin: The Jewish Context of Architecture
 • Łukasz GUZEK, Tabloidyzacja Nauki. O książce Kazimierza Piotrowskiego Świdziński i współcześni. Konteksty sztuki jako sztuki kontekstualnej i estetyka niemonotoniczna

DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION

 • BĄDŹ ŚWIADOMYM DAWCĄ NARZĄDÓW. Akcja artystycznospołeczna na rzecz nowego świata posthumanistycznego / BECOME A CONSCIOUS ORGAN-DONOR: a Socio-Artistic Action on Behalf of the New Post-Humanist World
 • Summary
 • SZLAK WYTYCZONY / THE TRACK MARKED OUT
 • Summary

GALERIA

 • GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 4 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists’ Documents 4 / GALERIE dédiée à ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d’Artistes 4
 • Leszek BROGOWSKI, Edycja 4 – Założenia Programowe / Edition 4 – Program Assumptions / Édition 4 – Hypothèses du Programme
 • Marie ADJEDJ, Co Może Krytyka / What Criticism Can Achieve / Ce Que Peut La Critique
 • Wprowadzenie / Introduction
 • Facsimile / Faksymile Lucy R. LIPPARD, „A1B2S19E5N14T20E5E5I9N14F6O15R18M13A1T20I9O15N14 A1N14D4O15R18 C3R18I9T20I9C3I9S19M13” / „N18I12E7O20B3E7C4N18E7I12N18F9O20R23M17A1C4J13E7 I12 L15U27B3K14R23Y29T26Y29K14A1”
 • Co Może Krytyka. Krytyka Krzyżujących się Dyskursów u Lucy R. Lippard / What Criticism Can Achieve. Criticism as a Cross-Reference of Discourse in Lucy R. Lippard / Ce Que Peut la Critique. La Critique Comme Croisement des Discours chez Lucy R. Lippard  
 • Ilustracje / Illustrations