Sztuka i Dokumentacja |nr 20| 2019

Sztuka i Dokumentacja |nr 20| 2019

Sztuka i Dokumentacja nr 20 | 2019

Sztuka i Dokumentacja |nr 20| 2019

Co w numerze:

REVOLUTION NOW!

Tradycja Awangardy i Perspektywy Nowoczesności / The Tradition of the Avant-garde and the Perspective of Modernity

Czarny Łabędź Rewolucji / Black Swan of the Revolution

Red. / Edit. by Bogusław JASIŃSKI

 

 • Wstęp / Introduction
 • Jerzy KOCHAN, Czas – Rewolucja – Transgresja – Przeciąg / Time – Revolution – Transgression – Draught
 • Bogusław JASIŃSKI, Rewolucja jako odpowiedź na pytanie jeszcze nie zadane / Revolution as an Answer to Questions not yet Asked
 • Introduction and English Summaries

 

BIOMEDIA

Red. / Edit. by Jarosław CZARNECKI aka Elvin Flamingo i / and Grzegorz M. CECH

                   

 • Wstęp / Introduction
 • Grzegorz KLAMAN, BIOmedia w Akademii Sztuk Pięknych W Gdańsku / BIOmedia at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

 • Joanna JAKÓBKIEWICZ-BANECKA, Mutacja – Błąd czy Premedytacja? / Mutation – Error or Premeditation?

 • Łukasz GUZEK, Performatyka jako Metoda w Badaniach Interpretacyjnych / Performance as a Method in Interpretative Research

 • Paula MILCZARCZYK, Sztukocentryzm w Rozważaniach nad Estetycznym Doświadczeniem Natury / Art-centered Considerations on the Aesthetic Experience of Nature

 • Grzegorz M. CECH, Planeta Człowiek – Jestem Milionami / The Planet Human – I Am the Millions

 • Rafał CHMARA, Posthumanistyczny Wymiar Ekologii / Posthuman Dimension of Ecology

 • Marcin MARCINIAK, Materiał Roślinny jako Nośnik Sztuki / Plant Material as a Medium of Art

 • Anka LEŚNIAK, Metoda Artystyczno-Badawcza. Cele, Środki i Przykłady Zastosowania / Art and Research Method. Objectives, Means and Examples of the Use

 • Introduction and English Summaries

VARIA

 • Roman NIECZYPOROWSKI, Rewolucja Myśli, czyli Artysta Wobec Zła. Rzecz o Pieterze Hugo. Dedykowane Andrzejowi Turowskiemu / The Revolution of Thoughts, or Artists in the Face of Evil. About Pieter Hugo. Dedicated to Andrzej Turowski
 • Marta MIASKOWSKA, Social Art Media. Polska Sztuka Internetu w Obliczu Rewolucji Komunikacyjnej / Social Art Media. The Art of the Internet in the Face of the Communication Revolution
 • Aleksandra GRZONKOWSKA, Nakład własny. Sympozjum o Niezależnych Wydawnictwach Artystycznych / Self-published Work. Symposium on Independent Artistic Publications
 • English Summaries      
 • Cornelia LAUF, Fashion Turned into Art. Soft? Tactile Dialogues at the Modemuseum Antwerp
 • Tassilo BLITTERSDORFF, Hermann Josef Painitz (1938 – 2018)

GALERIA

GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 3 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists’ Documents 3 / GALERIE dédiée à ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d’Artistes 3

 • Leszek BROGOWSKI, Edycja 3 – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE / Edition 3 – PROGRAM ASSUMPTIONS / Édition 3 – HYPOTHÈSES DU PROGRAMME
 • Faksymile Albumu primaaprilisowego Alphonsa Allais / Facsimile of the April Fools’ Day Album by Alphons Allais. Tłum. / Trans. by Leszek BROGOWSKI
 • Corinne TAUNAY, Sans Documents, Pas d’Incohérents. Tłum. / Trans. by Leszek BROGOWSKI, Sztuki Niezborne i Praktyka Dokumentu (1882–1893)
 • English Summaries                      

BITTE SEIEN SIE ACHTSAM. ANDERE BRAUCHEN IHREN KARLSPLATZ VIELLEICHT NOTWENDIGER