Sztuka i Dokumentacja |nr 2| 2010

Sztuka i Dokumentacja |nr 2| 2010

Sztuka i Dokumentacja nr 2 | 2010

Sztuka i Dokumentacja |nr 2| 2010

Co w numerze:

CZĘŚĆ 01 / PART 01
BADANIA / RESEARCH

 • Bartosz ŁUKASIEWICZ, "Model logiki a logika modelu." / "The Model of Logic and the Logic of a Model (Some critical notes on the theory of "art as contextual art")."
 • English Summary

GLOSY / GLOSSES

 • Bogusław JASIŃSKI, "Poza logiką."
 • Kazimierz PIOTROWSKI, "Czy Świdziński pogłębił kryzys znaczenia w sztuce?"
 • Bartosz ŁUKASIEWICZ, "Pomiędzy obiektywizmem a cenzurą (Komentarz do glosy Kazimierza Piotrowskiego)."

CZĘŚĆ 02 / PART 02
OTWARTE ARCHIWUM / OPEN ARCHIVE

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO / THE HISTORY OF ARTIST RUN GALLERIES

 • Galeria Dziekanka / Dziekanka Gallery
  - Historia / History / Tomasz SIKORSKI
  - Słowo wstępne / Introduction / Tomasz SIKORSKI
  - Kalendarium / Timeline / Tomasz SIKORSKI
  - Teksty autorskie towarzyszące wybranym dziełom / Artists' statements
  Ryszard GRZYB / Leon TARASEWICZ / Jarosław MODZELEWSKI / Wojciech KRUKOWSKI Paweł KWIEK / Zygmunt PIOTROWSKI / Krzysztof ZARĘBSKI / Roland MILLER REINDEER WERK / Johan CORNELISSEN / BAŁDYGA/ONUCH/SZAJNA / Ewa PARTUM Jerzy BEREŚ / Zbigniew WARPECHOWSKI / Dick HIGGINS / Janusz BAŁDYGA KwieKulik / Kees MOL
  - Projekt 5,5 x 5,5 cm / Tomasz SIKORSKI

ARTYŚCI O SZTUCE / ARTISTS' STATEMENTS

 • Wypowiedzi uczestników wystawy Enter/Escape. Jak malarstwo kształtuje nowe przestrzenie? / Enter/Escape Exhibition – artists' statemets

Wojciech FANGOR / Leon TARASEWICZ / Piotr C. KOWALSKI / Dominik LEJMAN Marek SUŁEK / Anka LEŚNIAK / Marzena TUREK-GAŚ / Izabela CHAMCZYK Olga LEWICKA / Małgorzata KACZMAREK
MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE / MY PERFORMANCE ART DEFINITION
GÓRECKI, Paweł / JURKOWSKA, Maria / KLESZCZ, Dorota / KOZIARA, Jarosław ŁUKASIEWICZ, Bartosz / SZOSKA, Antoni / ŚWIDZIŃSKI, Jan / TAJBER, Artur

SYLWETKI / PROFILES

 • Karolina JABŁOŃSKA – Marzena TUREK-GAŚ Poza ramami malarstwa / Marzena TUREK-GAŚ Outside the Frame of Painting

CZĘŚĆ 03 / PART 03
NA BIEŻĄCO / CURRENTLY

WYSTAWY / EXHIBITIONS

 • Łukasz GUZEK – Jest jak jest (Wystawa Jana Świdzińskiego / Jan Świdziński's exhibition)

GLOBAL COMMUNICATION FESTIVAL 2009

 • Bartosz ŁUKASIEWICZ – Czy w sztuce jest możliwe porozumienie? / Is the consensus in art possible?
 • Konferencja 'W Kontekście Teraz' / Conference 'In the Context of Now' / Zapis dyskusji panelowej / Panel Discussion
 • Plakat i Program festiwalu / Poster and programme of the festival
 • 2 Festiwal Sztuka i Dokumentacja / 2nd Art and Documentation Festival / Plakat i program / Poster and programme