Sztuka i Dokumentacja |nr 17| 2017

Sztuka i Dokumentacja |nr 17| 2017

Sztuka i Dokumentacja nr 17 | 2017

Sztuka i Dokumentacja |nr 17| 2017

Co w numerze:

SZTUKA W PROCESIE – O NIEZNOŚNEJ LEKKOŚCI BYTU? / ART IN PROCESS – ON THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING?

Red. /Edit. by Iwona SZMELTER

 • Iwona SZMELTER, Wprowadzenie. Sztuka W Procesie O Nieznośnej Lekkości Bytu? Ochrona, Konserwacja I Restauracja Dzieł Sztuki Współczesnej / Introduction. Art In Process On The Unbearable Lightness Of Being? Preservation, Conservation And Restoration Of Works Of Contemporary Art
 • Łukasz GUZEK, Dokumentacja, Czyli Jak Zobaczyć Niewidoczne. Podstawy Metodologiczne Analizy I Interpretacji Dzieł Efemerycznych / Documentation, Or How To See The Invisible. Methodological Basis For Analysis And Interpretation Of Ephemeral Works Of Art
 • English Summary
 • Hanna B. HÖLLING, Archive And Documentation
 • Aga WIELOCHA, The Artist Interview As A Platform For Negotiating An Artwork’s Possible Futures
 • Monika JADZIŃSKA, Nieznośna Zmienność Materii. Tworzywa Sztuczne W Sztuce / Unbearable Variability Of Matter. Plastics In Art
 • English Summary
 • Monika SUPRUNIUK, Czy Sztuka Może Podlegać Tym Samym Prawom Rynku Co Smartfon? Kontekstualizm W Konserwacji I Restauracji Nowych Mediów / Can Art Be Subject To The Same Market Rules As A Smartphone? Contextualism In The Preservation And Restoration Of New Media
 • English Summary
 • Maja KLIMZA-PĘKSYK, Jan Tarasin – Obrazy Trójprzestrzenne. Niezwykłe Eksperymenty Technologiczne / Jan Tarasin – Pictures Of Three-Spaces. Unusual Technological Experiments
 • English Summary
 • Anna KOWALIK, Roślina Jako Medium. Problematyka Ochrony Sztuki Współczesnej Z Elementami Roślinnymi / The Plant As The Medium. An Issue Of The Care On Contemporary Art With The Elements Of Plants
 • English Summary
 • Joanna KILISZEK, A Synoptic View Of The Issue Of The Valuation Of Modern Art. With Reference To The Collection Of The Muzeum Sztuki (Museum Of Art) In Łódź
 • Izabela ZAJĄC, Współczesna Czy Dawna, Fałszerstwo, Reprint Czy Vintage Print? Zagadnienia Związane Z Identyfikacją Fotografii. Studium Przypadku / Contemporary Or Historical, Forgery, Reprint Or Vintage Print? Issues Related To Photograph's Identification. A Case Study
 • English Summary
 • Oskar HANUSEK i Katarzyna ŚWIERAD, Kiedy Kwadrat Znaczy Okrąg. Problematyka Ekspozycji Rzeźb Marii Pinińskiej-Bereś I Jerzego Beresia / Squaring The Circle. Display Of Maria Pinińska-Bereś And Jerzy Bereś' Artworks
 • English Summary
 • Iwona SZMELTER, Elementy Nowej Teorii Konserwacji Dziedzictwa Sztuki Wizualnej. Ratunek Dla Ochrony Dawnej Sztuki Nietypowej I Sztuki Współczesnej / Elements Of The New Theory Of The Conservation Of The Heritage Of Visual Art. Necessity For The Protection Of Atypical Old And Contemporary Art
 • English Summary

VARIA

 • Marta WRÓBLEWSKA, Wannes Goetschalckx – Syzyf Dwudziestego Pierwszego Wieku W Panoptykonie Ponowoczesności / Wannes Goetschalckx – A Twenty First Century Sisyphus Stuck In The Panopticon Of Reality
 • English Summary