Sztuka i Dokumentacja |nr 16| 2017

Sztuka i Dokumentacja |nr 16| 2017

Sztuka i Dokumentacja nr 16 | 2017

Sztuka i Dokumentacja |nr 16| 2017

Co w numerze:

SZTUKA NA RZECZ DEMOKRACJI / ART FOR HE SAKE OF DEMOCRACY

Red./ Edit. by Lukasz GUZEK

Edytorial

 • Bogusław JASIŃSKI, "Idea demokracji w filozofii społecznej Karla R. Poppera – racjonalistyczny mit nowoczesnej Europy" / "The idea of democracy in Karl R. Popper's social philosophy – the rationalistic myth of modern Europe"
 • Edward KAROLCZUK, "Sprzeczności w funkcjonowaniu demokracji ateńskiej" / "Contradictions in the Functioning of Athenian Democracy"
 • Iwona SZMELTER, "Fenomeny społecznej roli sztuki a demokratyzacja – od zarania kultury do sztuki Kantora i Abakanowicz. Percepcja, ochrona i zachowanie" / Phenomena of the social role of art and democratization – from the dawn of culture to Kantor and Abakanowicz. Perception, care and protection"
 • Jerzy HANUSEK, "O polityczności sztuki Jerzego Beresia na tle politycznym" / "About politics of Jerzy Bereś’s art in a political context"
 • Przemysław CHODAŃ, "Codzienność i polityka. Nowa duchowość w polskiej sztuce współczesnej" / "Everyday life and politics. Social dimension of new spirituality in Polish contemporary art"
 • Emilia ZIMNICA-KUZIOŁA, "Krytyka teatralna – pomiędzy mainstreamem a demokratycznym Hyde Parkiem" / "Theatrical criticism – between mainstream and democratic Hyde Park"
 • Marta KOSIŃSKA, "Ciało pedagogiczne. Skrypt performatywny i badanie poprzez sztukę" / "The Pedagogical Body. Performative Script and Art Based Research"
 • English Summaries
 • Antje von GRAEVENITZ, "Joseph Beuys about freedom, inspired by Friedrich von Schelling"
 • Ezra BENUS, Tamara BREUGELMANS, Cristina BUTA, Sepp ECKENHAUSSEN, Astrid KERCHMAN, Christa-Maria LERM HAYES, Emily RHODES, Jeroen de SMALEN, Frederike SPERLING, "Strijd ∞ – a Performative Exhibition"
 • Howard McCALEBB, "Black Faces Matter. Tribalism in a Post-Enlightenment World"
 • Cornelia LAUF, "My Democracy is not Yours"
 • Veronica POSTH, "Timea Anita Oravecz – Migrations into Art"
 • Tassilo von BLITTERSDORFF, "The Ego and the Outside"