Sztuka i Dokumentacja |nr 15| 2016

Sztuka i Dokumentacja |nr 15| 2016

Sztuka i Dokumentacja nr 15 | 2016

Sztuka i Dokumentacja |nr 15| 2016

Co w numerze:

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce / History of women's art exhibitions in Poland

Red./ Edit. by Agata JAKUBOWSKA

 • Agata JAKUBOWSKA,"Wstęp" / "Introduction"
 • Joanna M. SOSNOWSKA,"Przedmiot i rzecz" / "An object and a thing"
 • Karolina ROSIEJKA,"Dyskurs wokół zagadnienia pracy kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym. Na przykładzie wypowiedzi towarzyszących Pawilonowi Pracy Kobiet oraz Pawilonowi Ziemianek i Włościanek na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu" / "The discourse surrounding women's work related issues in the interwar period. Illustrated with the example of statements accompanying The Pavilion of Women's Work and The Pavilion of Landladies and Countrywomen at The Polish General Exhibition in Poznań"
 • Marcin ROMEYKO-HURKO,"Szkoła Dekoracyjno-Artystyczna Chalus i Dunin – zapomniany rozdział życia artystycznego Warszawy" / "The Chalus and Dunin Decorative and Artistic School – the forgotten chapter of Warsaw’s artistic life"
 • Ewa BOBROWSKA,"Wystawy sztuki kobiet jako element strategii artystycznej Olgi Boznańskiej w kraju rodzinnym" / "Women's art exhibitions as an element of the artistic strategy of Olga Boznańska in her home country"
 • Karolina STASZAK,"Działalność wystawiennicza Związku Artystek Polskich we Lwowie" / "The exhibition activity of The Polish Women's Artists Union in Lviv"
 • Karolina ZYCHOWICZ,"Wystawy sztuki kobiet zorganizowane przez CBWA w okresie socrealizmu" / "The women's art exhibitions organized by The Central Agency for Art Exhibitions (CBWA) during the period of socialist realism"
 • Agata JAKUBOWSKA,"Nie siostrzaństwo a przyjaźń. Odbicia – wystawy Izabelli Gustowskiej i Krystyny Piotrowskiej" / "Not sisterhood but friendship. The Izabella Gustowska and Krystyna Piotrowska exhibitions Reflections"
 • Anna MARKOWSKA,"3 kobiety i inne wystawy duetu Toniak-Szczęśniak" / "3 women and other exhibitions by the duo Toniak-Szczęśniak"
 • Izabela KOWALCZYK,"Wystawy sztuki kobiet 1991-2001: od esencjonalizmu do konstruktywizmu" / "Women's art exhibitions 1991-2001: from essentialism to constructivism"
 • Luiza KEMPIŃSKA,"Opracowania graficzne katalogów współczesnych wystaw sztuki kobiet w Polsce" / "Design of the catalogues of contemporary women's art exhibitions in Poland"
 • Maria HUSSAKOWSKA,"Wystawy mniejsze" / "Smaller exhibitions"
 • Sylwia CHUTNIK,"Sztuka Matek i Zapisane w ciele jako przykłady wystaw feministyczno-macierzyńskich" / "The Art of Mothers and Recorded in the body as examples of feminist-maternity exhibitions"
 • Ksenia STANICKA-BRZEZICKA, Katarzyna JARMUŁ i Joanna SZELIGOWSKA-FARQUHAR,"Artystki śląskie czy na Śląsku? Wystawa Sztuka kobiet – kobiety w sztuce w Muzeum Śląskim w Katowicach" / "Silesian women artists or women artists in Silesia? Exhibition Women's art – women in art in the Silesian Museum in Katowice"
 • Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce: bibliografia tematyczna (obejmuje wybrane pozycje cytowane w tekstach zawartych w tym tomie) / History of women's art exhibitions in Poland: Thematic Bibliography (includes selected items cited in the texts contained in this volume)

English Summaries