Sztuka i Dokumentacja |nr 13| 2015

Sztuka i Dokumentacja |nr 13| 2015

Sztuka i Dokumentacja nr 13 | 2015

Sztuka i Dokumentacja |nr 13| 2015

Co w numerze:

Transformacje w sztuce polskiej po 1989 / Transformations in Polish art after 1989

Red. / Edit. by Anna MARKOWSKA i/and Łukasz GUZEK

 • Anna MARKOWSKA, "Wstęp" / "Introduction"
 • Paweł MOŻDŻYŃSKI, "Rekonfiguracje i dezorientacja. Pole sztuk plastycznych w Polsce 1989-2015" / "Reconfiguration and bewilderment. The field of art in Poland 1989-2015."
 • Iwona SZMELTER, "Współczesne wartościowanie sztuk wizualnych. Przyszłość sztuki?" / "Contemporary Valuation In Visual Art. The Future of Art?"
 • Ewelina WEJBERT-WĄSIEWICZ, "Filmy kobiet. Zmiany, zwroty i >>szklany sufit<< w kinematografii polskiej przed i po 1989 roku" / "The movies of women. Changes, turns and >>glass ceiling<< in Polish cinematography before and aft er 1989."
 • Emilia ZIMNICA-KUZIOŁA, Michał JAKUBIK, "Problemy społeczne w polskich utworach dramatycznych po 1989 roku" / "Transformations in Polish art after 1989: Social problems in Polish dramatic works since 1989."
 • Sławomir MARZEC, "Niepożądane skutki uboczne przemian sztuki najnowszej"/ "The Unwanted Accidental Results of Art Modernizations."
 • Bibliografia / Bibliography

VARIA

 • Dominik KURYŁEK, "Andrzeja Partuma nihilizm ontologiczny" / "Andrzej Partum's Ontological Nhilism."

English Summaries

Książki / Books

 • Ewa MAJEWSKA, "Cenzura w analizie cenzury? Recenzja książki Jakuba Dąbrowskiego i Anny Demenko Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. (Tom 1 i 2).
 • Kazimierz PIOTROWSKI, Deliberatywnie o sztuce. Recenzja książki Sławomira Marca Sztuka polska 1993 – 2014. Arthome versus Artworld.
 • Galeria im. Andrzeja Pierzgalskiego / Andrzej Pierzgalski Gallery