Sztuka i Dokumentacja |nr 1| 2009

Sztuka i Dokumentacja |nr 1| 2009

Sztuka i Dokumentacja nr 1 | 2009

Sztuka i Dokumentacja |nr 1| 2009

Co w numerze:

CZĘŚĆ 01 / PART 01
BADANIA / RESEARCH

 • Kazimierz PIOTROWSKI, "Hommage a Jan Świdziński"
 • English Summary

GLOSY / GLOSSES

 • Bartosz ŁUKASIEWICZ, "Uwagi na marginesie Hommage a Jan Świdziński (Szkic krytyczny)"
 • Jan PIEKARCZYK, "Między sztuką a matematyką."
 • Grzegorz BORKOWSKI, "Kilka punktów w kontekście Wprowadzenia do sztuki jako sztuki kontekstualnej."

CZĘŚĆ 02 / PART 02
OTWARTE ARCHIWUM / OPEN ARCHIVE

DOKUMENTY SZTUKI / ART DOCUMENTS

 • Tomasz SIKORSKI – Dokumentacja i Autodokumentacja
 • Andrzej JÓRCZAK – Sztuka z drugiej ręki
 • Bruce BARBER – Littoral Art
 • Natalia LL – Opera Omnia 5
 • Josef BURY – Do Świetnych Medialnych
 • Kuba BIELAWSKI – Poezja – partytury performance

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO / HISTORY OF ARTIST RUN GALLERIES

 • Leszek BROGOWSKI – Galeria GN – kalendarium / GN Gallery – timeline
 • Tomasz SIKORSKI – Galeria Mospan i Galeria P.O.Box 17 – kalendarium / Mospan Gallery and P.O.Box 17 Gallery – timeline
 • Andrzej AWSIEJ i Marek ROGULSKI – Galeria C14 – kalendarium / C14 Gallery – timeline

ARTYŚCI O SZTUCE / ARTISTS' STATEMENTS

 • Samotata – Kto z kim jedzie. Samotata Speedway Action
 • Duo K.S. – Kosmos
 • Paweł KWAŚNIEWSKI – Statement na 25 lecie
 • Artur TAJBER – Stanowisko Katedry Intermediów ASP w Krakowie w sprawie pracy Łukasza ROTHA 1,5 m

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE / MY PERFORMANCE ART DEFINITION

BIELAWSKI, Kuba / BURY, Josef / CHOŁONIEWSKI, Marek / FOJTUCH, Angelika / GRZYBOWSKI, Peter / JANIN, Zuzanna / KAŹMIERCZAK, Władysław / KUBIAK, Malga / KUCZYŃSKA, Anna / ŁUCZYŃSKI, Miłosz vj MILOSH / ŁUKASIEWICZ, Bartosz / MITAN, Andrzej / PIEGZA, Ryszard /PIEKARCZYK, Jan / PIOTROWSKI, Zygmunt / RYBSKA, Ewa / RYLKE, Jan / SANECKI, Przemek / SIKORSKI, Tomasz / WARPECHOWSKI, Zbigniew / WYRZYKOWSKI, Piotr / ZŁOTOWSKI, Dominik / ŻEBROWSKA, Alicja

SYLWETKI / PROFILES

ZBIGNIEW NOWICKI
Anka LEŚNIAK – Esse=Percipi. Filozofia Wschodu, Sztuka Zachodu
Anka LEŚNIAK – Zbyszek Nowicki Mandala Bóstw – Sztuka Podprogowa

CZĘŚĆ 03 / PART 03
NA BIEŻĄCO / CURRENTLY

 • 1 Festiwal Sztuka i Dokumentacja. Zapis dyskusji pofestiwalowej
 • 1 Festiwal Sztuka i Dokumentacja Plakat i program