Akademia w Mieście |nr 10| 2022

Akademia w Mieście |nr 10| 2022

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 10 - kwiecień 2022

Akademia w Mieście |nr 10| 2022

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 10 – kwiecień 2022

 

Zespół redakcyjny
Zuzanna Dolega (Malarstwo)
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk (Prodziekan ds. kierunku Malarstwa)
Anna Polańska
Monika Scharmach (korekta)
Mariusz Wrona (redaktor prowadzący)
prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński (Dziekan Wydziału Malarstwa)

Kontakt: wydawnictwo@asp.gda.pl

Zebranie i opracowanie materiałów – koordynator wydziałowy
Zuzanna Dolega

Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa oraz ilustracji na okładce
Barbara Bugalska

Skład i łamanie
Barbara Bugalska

Autorzy fotografii
Aga Piasecka, Agata Zielińska-Głowacka, Tomasz Kucharski, Zuzanna Dolega, Magdalena Pela
(materiały pochodzą od kierowników katedr)

Tłumaczenie
Katarzyna Jopek

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ISSN: 2544-4220


W numerze:

Historyczny rodowód Wydziału Malarstwa sięga swoimi korzeniami legendarnej „szkoły sopockiej”. Wybitni artyści – pedagodzy, w większości malarze i jednocześnie założyciele Szkoły, wypracowali koncepcje oraz idee kształcenia młodych adeptów sztuki, które dzisiaj wydają się być niezmiennie aktualne. Twórcy tacy jak, Hanna Żuławska, Janusz Strzałecki, Juliusz Studnicki, Jacek Żuławski, a w późniejszych latach – Aleksander Kobzdej, Stanisław Teisseyre, Jan Cybis, Piotr Potworowski, Teresa Pągowska i Kazimierz Ostrowski na stałe wpisali się w poczet dydaktyków, którzy dla Wydziału Malarstwa pozostaną artystami o niepodważalnych autorytetach.

Wydział w obecnej strukturze na Kierunku Malarstwo oraz Specjalności Sztuka w Przestrzeni Publicznej kształci artystów malarzy z tytułem zawodowym – magister sztuki. Koncepcja kształcenia oparta jest na wieloletnim doświadczeniu dydaktyków Wydziału Malarstwa oraz wybranych wzorcach realizowanych w ośrodkach krajowych o podobnym profilu akademickim. Charakteryzuje nas indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie do indywidualnej pracy twórczej, zarówno w granicach tradycyjnych technologii malarskich czy rysunkowych, jak i z zastosowaniem współczesnych, intermedialnych środków wyrazu. Realizujemy idee kształcenia oparte na świadomym poszanowaniu tradycji przy jednoczesnym otwarciu na nowoczesne koncepcje sztuki.

Wydział Malarstwa poza działalnością dydaktyczną oferuje również udział w plenerach, warsztatach, wystawach oraz innych wydarzeniach służących popularyzacji sztuki. Organizujemy konkursy, współpracujemy z licznymi instytucjami kultury i prestiżowymi galeriami. Programowo wspieramy absolwentów i studentów w ich indywidualnych pokazach oraz wystawach. […]