Zofia Krasnopolska-Wesner

Zofia Krasnopolska-Wesner

Zofia Krasnopolska-Wesner

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: zofia.krasnopolska-wesner@akademia.gda.pl

Zofia Krasnopolska-Wesner

Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, filolog, historyk literatury rosyjskiej. Od 2009 roku związana z Międzywydziałowym Instytutem Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziałem Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej.
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Historia Sztuki, magisterium 2003) oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (Filologia Rosyjska, magisterium 2003, doktorat 2008, tamże).

W latach 2016-2019 uczestnik projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Kultura polska wobec zachodniej tradycji ezoterycznej w latach 1890-1939” realizowanego wspólnie z Instytutem Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek naukowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości. Od 2011 także Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata (sekcji poświęconej badaniom sztuki rosyjskiej) oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 2007).

Współredaktor serii wydawniczej polskich i rosyjskich historyków sztuki Sztuka Europy Wschodniej. Autor licznych artykułów poświęconych modernistycznej idei korespondencji sztuki, literatury oraz muzyki. Szczególne miejsce w szerokich zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka ezoteryzmu w tym zwłaszcza twórczość artystów polskich i rosyjskich popularyzujących naukę Rudolfa Steinera.