Tomasz Zmyślony

Tomasz Zmyślony

Tomasz Zmyślony

Wydział: Architektura

E-mail: tomasz.zmyslony@asp.gda.pl

Tomasz Zmyślony

„Sprowadzenie przestrzeni do roli towaru, uzależnienie jej od zasad rynkowych oraz życie w zmiennym świecie postulującym ciągłe i szybkie zmiany, naznaczonym brakiem trwałych wartości, budzi we mnie pragnienie przeciwstawienia się tej sytuacji. Jako twórca / projektant swoją uwagę kieruję obecnie w stronę architektury opartej na lokalnych tradycjach oraz naturalnych i nisko przetworzonych materiałach.”

Urodzony w 1969 roku w Elblągu. Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Zbigniewa Parandowskiego (1997). W latach 2005–2012 asystent w Pracowni Wystawiennictwa profesora Huberta Smużyńskiego następnie do 2015 w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz profesora Tadeusza Pietrzkiewicza.
Aktualnie jako wykładowca prowadzi zajęcia z zakresu podstaw projektowania wnętrz publicznych, projektowania detalu oraz prowadzi pracownię promującą dyplomy studiów I stopnia.

W ramach indywidualnej praktyki zawodowej jest autorem wielu zrealizowanych projektów z zakresu architektury i wnętrz oraz wystawiennictwa i detalu.
Od kilku lat jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. Zajmuje się projektowaniem i promowaniem architektury tworzonej w zgodzie z duchem odpowiedzialności za środowisko.

"Bringing space to the role of a commodity, making it dependent on market principles, and living in a changeable world postulating constant and fast changes, marked by a lack of lasting values, makes me want to oppose this situation. As a creator/designer, I now turn my attention to an architecture based on local traditions and low-processed materials, i. e. socially accessible architecture. "

He was born in 1969 in Elbląg. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk; diploma in the studio of Professor Zbigniew Parandowski (1997). In the years 2005–2012 an assistant in the Exhibition Studio of Professor Hubert Smużyński, then until 2015 in the Studio of Interior Architecture Design of Professor Tadeusz Pietrzkiewicz. Currently, as a lecturer, he conducts classes in composition, detail, and modeling in the design process. As part of individual professional practice, he is the author of many completed projects in the field of architecture and interior design as well as exhibition and detail.