Tomasz Sobisz

Tomasz Sobisz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: tomasz.sobisz@asp.gda.pl

Tomasz Sobisz

„Rzeźby i obiekty Sobisza to często depozytariusze przeszłości przybierające formę patrymonialnej nostalgii, innym razem stają się postindustrialnym sentymentalizmem czy empatycznym humanizmem. To sztuka niebanalnej refleksji nad światem, której towarzyszy świadomość upływającego czasu i niezwykła wrażliwość na kształty z obszaru kultury materialnej człowieka, na którym rozgrywają się ludzkie losy.”

Urodzony w 1973 roku w Lęborku. Ukończył ASP w Gdańsku, dyplom obronił w 1998 roku. Doktor habilitowany, pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Obecnie Prodziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów. Jego rzeźbiarski dorobek realizacyjny został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nagrodą na I Triennale Sztuki Pomorskiej. W 2012 roku otrzymał Medal PRO PATRIA, a w roku 2014 został laureatem Skry Ormuzdowej oraz otrzymał Medal Senatu RP. Dorobek rzeźbiarski prezentował na wielu wystawach, między innymi w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011) i w Gdańsku na wystawach indywidualnych: MEMORANDUM, STABILE (Gdańska Galeria Miejska, 2012) oraz BATTLEFIELD (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2015).